bianhao:b00234

renqi:2

zhandimianji:11.2x10.77

xiazaijifen:20

bianhao:b00971

renqi:2

zhandimianji:11.4x18

xiazaijifen:20

bianhao:b001346

renqi:2

zhandimianji:19x8.8

xiazaijifen:20

bianhao:b001367

renqi:2

zhandimianji:12.5x11.8

xiazaijifen:20

bianhao:b002123

renqi:2

zhandimianji:8x12=96㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002143

renqi:2

zhandimianji:13.3x14.6=194.1㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002150

renqi:2

zhandimianji:13.8x8.3=114.5㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002155

renqi:2

zhandimianji:12.2x9.5=115.8㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002172

renqi:2

zhandimianji:11.4x9=102.6㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002186

renqi:2

zhandimianji:8.6x10.4=89.4㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002201

renqi:2

zhandimianji:10.6x12.3=130.3㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002209

renqi:2

zhandimianji:12.2x9.8=119.5㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002221

renqi:2

zhandimianji:12x10.8=129.6㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002259

renqi:2

zhandimianji:10.1x13.2=133.3㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002265

renqi:2

zhandimianji:10x13.5=135㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002292

renqi:2

zhandimianji:12x12=144㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b002353

renqi:2

zhandimianji:16x16.8=268.8㎡

xiazaijifen:20

bianhao:b003054

renqi:2

zhandimianji:11.55x11.98

xiazaijifen:20

bianhao:b003057

renqi:2

zhandimianji:14.7x15.3

xiazaijifen:20

bianhao:b003067

renqi:2

zhandimianji:16.6x8.44

xiazaijifen:20

bianhao:b003083

renqi:2

zhandimianji:12.1x8.7

xiazaijifen:20

bianhao:b003101

renqi:2

zhandimianji:17x12

xiazaijifen:20

bianhao:b003103

renqi:2

zhandimianji:12.34x10.50

xiazaijifen:20

bianhao:b003116

renqi:2

zhandimianji:15.2x11

xiazaijifen:20